Články

K01FKOMPLET

Kompletní fontány

Rychlá varianta vytvoření malého vodního prvku na zahradě nebo veřejném prostranství je instalace kompletních fontánek.
KTS-AME | Produkty

Elektronicky regulovatelné trysky

Voda má tisíc tváří. Někdy vystřeluje vysoko, pak bujně stříká a nakonec zcela jemně probublává. Každé místo má svou velmi zvláštní a jedinečnou atmosféru.
KTS-AME | Produkty

Klasické trysky I. část

Klasické trysky lze použít v moderním i tradičním návrhu fontány. Tyto mají statický a předem stanovený výtrysk.
KTS-AME | Produkty

Klasické trysky II. část

Klasické trysky lze použít v moderním i tradičním návrhu fontány. Tyto mají statický a předem stanovený výtrysk.
KTS-AME | Produkty

Speciální trysky

Zde najdete trysky vytvářející neobvyklé efekty vzniklé spojením vody a ohně, mlžící a tančící trysky či vodní stěnu vhodnou na promítání.
KTS-AME | Produkty

LED světla RGB

Již od nepaměti světlo a stín mají zvláštní přitažlivost. V noci, když se okolí stane neviditelným, může vodní instalace poskytnout bezkonkurenční krásu a doopravdy vystoupit ze zahaleného okolí.
KTS-AME | Produkty

Klasická halogenová světla

Již od nepaměti světlo a stín mají zvláštní přitažlivost. V noci, když se okolí stane neviditelným, může vodní instalace poskytnout bezkonkurenční krásu a doopravdy vystoupit ze zahaleného okolí.
KTS-AME | Produkty

Měření a regulace

Pro správnou funkci fontány je důležité přesné naprogramování a regulace technologie.
KTS-AME | Produkty

Kvalita vody

Veškerá zařízení pracují v uzavřeném vodním okruhu. Doplňují se pouze ztráty vody vzniklé odparem, úletem a při regeneraci technologie, a proto je nutné se o vodu pečlivě starat a udržovat…
KTS-AME | Postupy

Jednotlivé prvky technologie fontán

Je důležité správně zkombinovat tyto tří nejdůležitější prvky – tryska, čerpadlo a typ vodní nádrže, aby byly co nejúčinnější.
KTS-AME | Postupy

Plánování fotány

Rádi bychom Vám byli následujícími informacemi nápomocni v tomto tvůrčím procesu. Je to jedna z nejdůležitějších fází při realizace.
KTS-AME | Postupy

Varianty výtrysků a umístění technologie

Představujeme zde různé možnosti vodních prvků a necháme pouze na Vaší tvořivosti a fantazii, jaký bude výsledný efekt. Upozorníme Vás na přednosti i nevýhody jednotlivých řešení a rádi Vám pomůžeme…
KTS-AME | Postupy

Realizace

Příprava terénu závisí na konkrétních geologických podmínkách. Příprava i realizace by měla probíhat na základě schválené realizační dokumentace, která specifikuje jednotlivé kroky a postupy při dané stavbě.
51_2_full

Provoz a údržba fontány

Fontána je dokončena, většinou i slavnostně otevřena a provozována a nyní by měla naplnit původní představy o dotvoření místa svým kouzlem.
KTS-AME | OASE

Čerpadla Varionaut 230 V

Čerpadla Varionaut jsou ovládány pomocí DMX / RDM. Průtok každého čerpadla lze individuálně nastavit. To umožňuje vytváření dynamických a jedinečné obrazy vody bez jakýchkoliv dalších distributorů vody nebo regulačních ventilů.
KTS-AME | OASE

Čerpadla Varionaut 24 V

Čerpadla Varionaut jsou ovládány pomocí DMX / RDM. Průtok každého čerpadla lze individuálně nastavit. To umožňuje vytváření dynamických a jedinečné obrazy vody bez jakýchkoliv dalších distributorů vody nebo regulačních ventilů.
KTS-AME | OASE

Hořící fontány

Hořící fontány vykouzlí speciální velkolepý efekt složený ze světla, vody a ohně. Plynový plamen hoří na vrcholu proměnlivého proudu vody.
KTS-AME | OASE

Plovoucí fontány

Fontány jsou nejen atraktivní vrcholem pro jakéhokoliv vodní tok, jsou také zdravé pro biologickou rovnováhu.