Měření a regulace

KTS-AME | Produkty

Měření a regulace

Pro správnou funkci fontány je důležité přesné naprogramování a regulace technologie.

Tady jsou některé základní zásady v této oblasti:

 • U vodních prvků, fontán a kašen je důležité, aby čerpadla, regulační přístroje, filtry a zařízení pro úpravu vody pracovaly v přesné koordinaci.
 • Elektrické kabely, pokud musí být instalovány pod vodou, musí být vodotěsně spojeny.
 • Výška fontány musí odpovídat povětrnostním podmínkám a je vhodné upravit hladinu vody v závislosti na síle větru.
 • Když se setmí a fontána je osvětlena, každý pramen vyzařuje fascinující a rafinovanou hru barev.
 • Zvuk, video, lasery a pyrotechnika dotváří úžasné vodní kulisy.

KTS-AME | ProduktyDíky použití systému programovatelného regulátoru Easycontrol lze perfektně kombinovat všechny komponenty fontány v integrovaný celek. Provozovatel má vždy úplný přehled o systémových funkcích a jejich konfiguraci.

DMX / RDM technologie otevírá nové možnosti. DMX / RDM regulátor posílá pokyny pro jednotlivé produkty a přijímá informace zpět, např. o chodu a elektronické regulaci teploty. Ty umožňují úpravu požadavků pro dálkovou diagnostiku a údržbu.

Elektrický rozvaděč

KTS-AME | ProduktySpínací a řídicí rozvaděče jsou vyráběny nejnovějšími technologiemi a jsou vybaveny všemi potřebnými ochranami a bezpečnostními opatřeními, aby splňovaly ve všech bodech příslušná nařízení platná v dané zemi.

Rozvaděč je vždy vyráběn dle individuálních požadavků zákazníka. Proudový jistič ihned vypne systém, jestliže je reziduální proud větší než 30 mA z důvodů zajištění bezpečnosti.

Bezpečnostní vypínání chrání jednotlivé komponenty při přetížení a zkratu.

V závislosti na požadavcích zákazníka může být spínací systém vybaven pro speciální nároky zařízení. Čerpání, osvětlení a regulátor vodní hladiny se může zapínat nebo vypínat automaticky nebo ručně.

Charakteristika produktu:

KTS-AME | Produkty

Easy Control

KTS-AME | ProduktyS Easy Control lze snadno programovat fungování systému přímo z PC nebo notebooku. Jednoduché dobře organizované uživatelské rozhraní s volně programovatelnými sekvenčními programy až do 256 programovatelných kanálů. Vše je přenášeno pouze přes USB kabel.

Zařízení má velmi jednoduché ovládání. Modul je připojen k notebooku nebo PC přes USB konektor, nainstaluje se software a jste připraveni k programování. Díky jasně strukturovanému rozhraní můžete vytvořit sekvenční programy bez nutnosti umět programovat.

Charakteristika produktu:

KTS-AME | Produkty

 • Jednoduché programování z PC nebo notebooku
 • Přenos signálu přes USB
 • Volně programovatelné sekvence
 • Až 256 kanálů

KTS-AME | ProduktyPřenosový protokol je odeslán prostřednictvím systému sériové sběrnice. Výhodou této konstrukce je to, že budete potřebovat pouze jednu datovou linku na aktivaci všech komponent, protože jednoduše můžete přenášet informace přes smyčku DMX z přístroje do přístroje. Přes jednu DMX linii je možné přenášet signál maximálně pro 32 zařízení.

Upozornění: Pro zajištění správného přenosu signálu DMX linky by neměla přesáhnout délku 100 metrů.

Řídicí systém WECS II 512 a 1024

KTS-AME | ProduktyDMX / RDM technologie otevírá nové možnosti. Řídicí systém WECS 512 a 1024 jsou vhodné pro 512 nebo 1024 kanálů a RDM (dálkové řízení technologie). Regulátor posílá DMX-RDM data k jednotlivým zařízením. Tyto data jim umožní správně fungovat. Na druhou stranu provádí analýzu dat a podle ní posílá prostřednictvím stejného kabelu příkazy zpět, např. doba provozu a teplota. Tyto signály umožňují vzdálenou diagnostiku a dálkovou údržbu jednotlivých komponent. Digitální vstupy mohou být spojeny se snímači hladiny nebo s externími tlačítky, která umožňují ovládat programy a funkce fontány zvenčí. Speciální funkcí je přímé ovládání výšky výstřiku fontány pomocí zapojeného anemometru, která měří rychlost větru. Všechny digitální výstupy mohou být přímo připojeny na frekvenční měniče. Na micro SD kartu je možné uložit libovolný počet programů a sekvencí pro fontánu.

Technologie DMX umožňuje vytvářet různé variace vodního vzoru, RGB barevné změny a více směrové pohyby interaktivní fontány.

KTS-AME | ProduktyNová RDM / DMX technologie funguje následovně:

Regulátor WECS zasílá trvale data DMX. Zpětně jsou zasílána RDM data zpět přímo na konkrétní zařízení. Regulátor zanalyzuje data a odešle odpověď po stejné lince. Cílené požadavky brání odesílání více požadavků současně.

S touto novou technologií je možné automatické adresné umístění. To zjednodušuje montáž a vyhledávání chyb a snižuje následné náklady na servis.V současné době jsou dostupné i verze pro ovládání z tabletu či připojení na internet, které umožňuje ovládat fontánu z jakéhokoliv místa na světě.

Charakteristika produktu:

 • Vhodné pro standardní i velké hudební fontány
 • Lze montovat přímo do rozvaděčů nebo samostatně funkční
 • Součástí je 4 GB SD karta
 • Možné využít k řízení tablet nebo internet

KTS-AME | Produkty

Elektronické hlídání vodní hladiny

KTS-AME | ProduktyElektronické hlídání vodní hladiny je možno použít jednak pro automatické dopouštění vody do fontány a dále pro vypnutí čerpacího systému v případě chodu nasucho.

Charakteristika produktu:

 • Elektronické sledování hladiny
 • Automatické dopouštění vody
 • Automatické vypnutí čerpadla při nízké hladině včetně ochrany před chodem na sucho

KTS-AME | Produkty

Elektromagnetický ventil

KTS-AME | ProduktyElektromagnetické ventily jsou instalovány na přívodu dopouštěné vody

Výši vodní hladiny řídí elektronický regulátor hladiny vody, snímač hladiny a elektromagnetický ventil. V závislosti na umístění jsou dostupné v různých modelech. V automatickém režimu je-li prázdný bazén, elektromagnetický ventil na přívodním potrubí otevře průtok vody, dokud nedosáhne maximální výšky. Jakmile je dosaženo maximální výšky, uzavře elektromagnetický ventil přívod vody a tím je přísuv přerušen. V případě, že vody klesne na minimální úroveň, elektromagnetický ventil se otevře a umožní průtok vody, dokud hladina vody dosáhne maximální výšky.

Charakteristika produktu:

 • Pro automatické regulace hladiny vody
 • Pro větší spolehlivost a bezpečnost: 24 V.

KTS-AME | Produkty

Snímač výšky hladiny

KTS-AME | ProduktySenzor vodní hladiny zajišťuje spolehlivé řízení výšky vodní hladinou a zabraňuje přetékání bazénu.

KTS-AME | Produkty

Anemometr a hlídání větru

KTS-AME | ProduktyKTS-AME | ProduktyBěhem bouřlivého a větrného počasí mají tyto jevy často negativní vliv na normální chod kašny. Okolí fontány díky tomu může být mokré.

V závislosti na povětrnostních podmínkách může hlídání větru a anemometr snížit výšku výtrysku fontány nebo zcela vypnout systém.

Charakteristika produktu:

 • Vypínání ve třech stupních závislé na síle větru
 • Šetří vodu a náklady na energii
 • Snadná instalace

KTS-AME | Produkty

Podvodní transformátor

KTS-AME | ProduktyPodvodní transformátor má krytí IP 68 a jsou vybaveny 4 sloty. Díky této speciální spojovací technice není nutné ruční zapojení.

KTS-AME | Produkty

Propojovací kabel

KTS-AME | ProduktyKabely pro připojení jsou speciálně navrženy pro podvodní aplikace. Jedinečné spojení kryté IP 68 včetně těsnění.

KTS-AME | Produkty

Podvodní kabelový konektor a křížová přípojná krabice

KTS-AME | ProduktyKTS-AME | ProduktyPodvodní kabelové konektory se používají pro oddělování a spojování elektrických prvků, jako například: čerpadla nebo podvodní reflektory. Umožňují bezproblémové připojení a odpojení spotřebitelů od zásobovacích linek. Oddělení je potřebné například tehdy, pokud zařízení musí být odstaveno pro servisní účely. S konektory kabelů pod vodou není nutné vypouštění vody.

Všechny typy mají průhledné víko. Dodává se s několika záslepkami, které slouží k utěsnění nepoužitých kabelových průchodek.

Křížová přípojná krabice je revoluce v oblasti podvodních kabelových konektorů. Jde snadno nainstalovat a nabízí mnoho kombinací. Přípojná krabice je k dispozici ve dvou základních variantách: 8/M20 a 14/M20. Dodává se se14 kusy M20 kabelových průchodek.

Charakteristika produktu:

 • S průhledným víkem ke kontrole
 • Odolná vůči korozi

KTS-AME | Produkty

Kabelová průchodka KD

KTS-AME | ProduktyPokud jsou elektrické kabely vedeny pod vodní hladinou, je vhodné použít ve všech typech nádrží kabelových armatur, které udržují spoje vodotěsné a neviditelné.

Charakteristika produktu:

 • Elegantní a profesionální ochrana kabelů
 • Vodotěsné kabelové přechody přes betonové těleso fontány

KTS-AME | Produkty

Část průchodky uložená v betonu je základem každého prostupu.

Upínací příruba pro upevnění s nebo bez vložky.

Vložka průchodky – závisí na konkrétní situaci: zástrčka, síto, přepad nebo regulátor hladiny