Postup a realizace

KTS-AME | Postup a realizace

Každý projekt vyžaduje maximální soustředění, odhodlání, spolehlivost a ze všeho nejvíc, dochvilnost.

Každý projekt vyžaduje maximální soustředění, odhodlání, spolehlivost a ze všeho nejvíc, dochvilnost. Čím větší projekt, tím složitější spolupráce v celé síti zúčastněných partnerů. Je proto nezbytné úzce spolupracovat hned od začátku. Naše postupy zaručují hladký postup výroby, kde klademe zvláštní důraz na zpracování a průběžnou kontrolu kvality.

Naším klíčem k úspěchu je schopnost splnit požadavky a očekávání našich zákazníků po celou dobu trvání projektu přes výrobu a instalaci, po předání a konečně i následující servis.

V případě partnerství se na nás můžete spolehnout!

30+ let zkušeností

Postup a realizace

Články

KTS-AME | Postupy

Jednotlivé prvky technologie fontán

Je důležité správně zkombinovat tyto tří nejdůležitější prvky – tryska, čerpadlo a typ vodní nádrže, aby byly co nejúčinnější.
KTS-AME | Postupy

Plánování fotány

Rádi bychom Vám byli následujícími informacemi nápomocni v tomto tvůrčím procesu. Je to jedna z nejdůležitějších fází při realizace.
KTS-AME | Postupy

Varianty výtrysků a umístění technologie

Představujeme zde různé možnosti vodních prvků a necháme pouze na Vaší tvořivosti a fantazii, jaký bude výsledný efekt. Upozorníme Vás na přednosti i nevýhody jednotlivých…