Jednotlivé prvky technologie fontán

KTS-AME | Postupy

Jednotlivé prvky technologie fontán

Je důležité správně zkombinovat tyto tří nejdůležitější prvky – tryska, čerpadlo a typ vodní nádrže, aby byly co nejúčinnější. Výběr určitého výtrysku a tedy i trysky vede k volbě určitého čerpadla s ohledem na požadované množství stříkající vody, tlak či ztráty v trubkách či tvarovkách.

Všechny další konstrukční díly slouží k usnadnění údržby vodního prvku, ochraně jednotlivých zařízení nebo k jeho zkrášlení.

1. Nádrž
Menší nádrže jsou obvykle vyrobeny z plastu, ušlechtilé oceli nebo podobných materiálů, materiál na větší nádrže se většinou používá železobeton. Aby se zabránilo odborným chybám, měla by být volba nádrže zvolena již ve fázi projektové dokumentace. Důležitými kritérii jsou  velikost nádrže, tvar i hloubka ve vztahu k výšce fontány. Technologie by měla být vyrobena z nerezivějících materiálů.

 

2. Strojovna
Pokud je čerpadlo určeno pro suchou montáž, umisťuje se většinou pod úroveň hladiny, aby se předešlo chodu na sucho. Pokud to dispozice umožňuje, strojovny je také vhodné umísťovat níž než hladina, musejí mít však možnost napojení na odpad, či kanalizaci.

 

3. Trysky a příslušenství
Typy trysek pro fontány a kašny je třeba vybírat s ohledem na výsledný efekt již ve fázi projekce. Případné sochy, chrliče a kamenné skulptury jsou také zahrnuty v této skupině. Technické údaje o množství a tlaku vody v tryskách či chrličích je třeba vzít v úvahu již v počátku plánování pro správný výběr přívodního potrubí a čerpadla.

 

4. Fontánové čerpadlo

Čerpadlo je srdcem každé fontány či kašny.
Typ čerpadla musí být vhodný pro konkrétní použití (mokrá, nebo suchá montáž) a pro náročný a nepřetržitý provoz. Výkon čerpadla volíme dle potřebného množství a tlaku vody, s ohledem na eventuální překážky v potrubí, jako jsou ventily, škrtící klapky apod.

 

5. Sací filtr
Sací filtr, který je namontován na sací potrubí, zabraňuje nasátí nečistot do čerpadla a cirkulačního systému. Pro dosažení dostatečného intervalu mezi čištěním filtru je zapotřebí volit filtr dostatečně velký. Sací filtry je také možno napojit paralelně a jsou k dispozici v různých velikostech.

 

6. Dno a stěny fontány
Dno a stěny fontány také slouží jako vodotěsné prostupy pro sací a výtlačné potrubí, vyrobeného z nerezavějících materiálů.Ty mohou být skrz stěnu zatmeleny vodotěsným tmelem, vodotěsným prostupem, či přírubou. Nádrže s vnitřní fólií jsou určeny pro náročnější aplikace a jako prevence proti průsakům, kde je možno použít jako prostupy příruby. Podrobnosti o tom pojednává norma DIN18195.

 

7. Sací potrubí
Sací potrubí umožňuje v případě „suché“ montáže čerpat vodu kašny, fontány či vodní nádrže. Vzhledem k tomu, že rychlost proudění by neměla překročit 2m/s, musí rozměr sacího potrubí odpovídat dopravovanému množství vody na čerpadle.

 

8. Uzavírací a regulační ventily
Uzavírací a regulační ventily slouží na jedné straně k odpojení nádrže od technologie např. při opravě či odstranění čerpadla, škrtící klapky na regulaci průtoku vody výstupními tryskami. Tím regulaci výšky výtrysku. Sací potrubí musí být plně otevřeno, aby se zabránilo kavitaci.

 

9. Výtlačné potrubí
Výtlačné potrubí umožňuje dopravu vody dodané čerpadlem k tryskám či nástavcům, popřípadě jejich kombinací. Rychlost proudění ve výtlačném potrubí by nemělo přesáhnout rychlosti 3m/sec. Rozměr potrubí musí odpovídat množství vody dodané čerpadlem.

 

10. Vodní distributor
Vodní distributor má za úkol rozdělit dodávané množství vody do několika větví. Ten by měl být dostatečně velký, aby se minimalizovalo turbulentní proudění. Regulační ventily mohou být instalovány na vývodech vodních distributorů k regulaci výšky výtrysků, množství vody.

 

11. Přepad
Přepadové potrubí slouží jako ochrana proti přetečení a k odvodnění. Spolu s vloženým potrubím odvádí přebytek např. dešťové vody. Ta může tak odtéci do kanalizace, jako při odstranění stoupacího potrubí napojeného do přepadu při odvodnění nádrže fontány.

 

12. Dnová výpusť
Dnová výpusť se sítkem hrubých nečistot v kombinaci s vypouštěcím ventilem slouží k vypouštění nádrže fontány. Bývá často v kombinaci s krátkým svislým potrubím sloužící k odvodu přebytečné např. dešťové vody, může být i nástěnná montáž. Sítko hrubých nečistot zabraňuje velkým částem dostat se do potrubí a kanalizace.

 

13. Kombinovaný přepad
Kombinovaný přepad vestavěný do stěny nádrže fontány se většinou používá jako přepad nadbytečné vody (dešťové), slouží zároveň s automatickou kontrolou hladiny pro plnění či doplňování vody.

 

14. Zdroj vody z vodovodního řádu
Přívod vody z vodovodního řádu slouží k plnění a dopouštění nádrže, dle DIN 1988 ( vzdálenost od vodní hladiny dvojnásobek průměru přívodu, nejméně však 20mm nad hladinou vody). (Ekvivalent  vnitrostátní normy).

 

15. Přepadové / odpadní potrubí
Přepadové, odtokové potrubí slouží v kombinaci s přepadem (11) k odtoku přebytečné vody a vypuštění nádrže. Ve veřejných zařízeních však nejméně DN100 (Ekvivalent vnitrostátní normy).

KTS-AME | Postupy

 

16. Přepadové potrubí
Přepadové, odtokové potrubí v kombinaci s přepadem v nástěnném provedení, používá se k odvodu přebytečné (dešťové) vody do kanalizace.

 

17. Odpadní potrubí
Odpadní potrubí s podlahovou výpustí s filtrem hrubých nečistot slouží k vypouštění nádrže. Veřejná zařízení by měla mít minimální průměr DN 100.

 

18. Zdroj vody z vodovodního řádu
Přívod vody společně s dopouštěcí armaturou nebo se zabudovaným přepadem ve stěně slouží k naplnění nebo doplnění nádrže.  Doplnění odpařené vody se většinou provádí automaticky prostřednictvím ovládacího panelu.


19. Elektormagnticky ventil
Elektromagnetický ventil je ovládán pomocí elektronického řízení vodní hladiny a při otevření slouží k plnění a doplňování vody.

 

20. Kabelová průchodka
Kabelová průchodka slouží jako vodotěsný vstup skrz stěnu do nádrže.


21. Kabelová chránička
Kabelová chránička v kombinaci s kabelovou průchodkou zabraňuje mechanickému poškození elektrického kabelu a umožňuje bezproblémovou výměnu kabelu.

 

22. Ponorná svěrkovnice
Ponorná svorkovnice je určená pro připojení a odpojení elektrických kabel- Umožňuje bezproblémové připojení a odpojení elektrických zařízení bez nutnosti vypustit vodu.


23. Ochranná propojka kabelu
Ochranná propojka kabelu umožňuje bezpečné a odborné pokládání elektrických kabelů v nádrži a chrání je před mechanickým poškozením.

 

24. Podvodní osvětlení
Podvodní osvětlení vytváří večer a v noci zajímavé efekty. Speiálních efektů může být dosaženo díky barevným měničům nebo svítivým kabelům.


25. Elektronické spínací a řídicí jednotky
Elektronické spínací a řídicí jednotky jsou řídícím centrem fontány. Zahrnuje všechny součásti, které jsou nezbytné, aby se zajistila elektrické bezpečnost, bezpečnost osob a zařízení, jakož i automatické zapnutí a vypnutí čerpadel, osvětlení, elektronického hlídání hladiny vody, ozvučení, apod.


26. Krycí mřížka
Krycí rošt chrání všechna elektrická zařízení od kontaktu a poškození.