Plánování fotány

KTS-AME | Postupy

Plánování fotány

Rádi bychom Vám byli následujícími informacemi nápomocni v tomto tvůrčím procesu. Je to jedna z nejdůležitějších fází při realizace. Vhodně zvolené místo, trysky, čerpadlo a následně i technologie údržby fontány zajistí rychlou a bezchybnou realizace a pak i bezproblémové provozování celého díla.

Přehled základních pravidel, která je vhodná dodržovat při plánování fontány

 1. Není vhodné vodní prvek umisťovat pod stromy kvůli padajícímu listí, nečistotám, hmyzu apod., protože mohou ucpat sání.
 2. Není vhodné vystavit fontánu silnému větru z důvodů odvanutí vody.
 3. Výška vodního sloupce by neměla být větší než vzdálenost k nejbližšímu okraji vany fontány.
 4. Je vodné, aby hloubka fontány byla co nejnižší z důvodů snadné údržby.
 5. Je vhodné veškerá zařízení ve fontáně zakrýt ochrannými mřížkami z důvodů možného poškození nebo zabránění úrazu.
 6. Je vhodné zabudovat přepad/výstup do kanalizace z důvodů snadného vypuštění vody.
 7. Je vhodné nainstalovat na přívodní potrubí hlídání automatického dopouštění vody z důvodů možného poškození zařízení v důsledku poklesu hladiny pod minimální úroveň.
 8. Napájecí kabely by měly být instalovány v kabelových chráničkách z důvodů snadné údržby.
 9. Používejte speciální čerpadla určená pro čerpání vody ve fontánách.
 10. Elektrický rozvaděč musí být navrhnut dle typu použitých zařízení a odpovídat platným normám.
 11. Je vhodné přijmout preventivní opatření pro zimu již ve fázi projektování. Je nutné počítat s tím, že veškerá zařízení musí být odvodněna a řádně zazimována na suchém nemrznoucím místě, aby se zabránilo poškození v důsledku zmrznutí