Varianty výtrysků a umístění technologie

KTS-AME | Postupy

Varianty výtrysků a umístění technologie

Představujeme zde různé možnosti vodních prvků a necháme pouze na Vaší tvořivosti a fantazii, jaký bude výsledný efekt. Upozorníme Vás na přednosti i nevýhody jednotlivých řešení a rádi Vám pomůžeme s konečnou verzí návrhu.

Konstrukční principy technologie fontány jsou závislé na požadovaném konečném efektu stříkající vody. Chcete-li vytvořit krásné a poutavé dílo, musíte především zabezpečit dostačující množství dostupné vody.  Ve většině případů není dostupný přirozený rybník nebo jezero a je nutné tedy vytvořit umělou nádrž nebo zásobník vody, který se využije k naplňování a doplňování vody.

Rádi Vám nyní představíme různé typy stavebního provedení vodních prvků, abyste mohli blíže specifikovat vhodnou variantu provedení.

Nejdříve je nutné vybrat správný druh výtrysku a k tomu odpovídající trysku.  Podle nich lze vybrat vhodný typ čerpadla a další technologie a jejich umístění.

Nejjednodušším řešením je umístit čerpadlo do nádrže. Poněkud dražší variantou je instalace suchého odstředivého čerpadla pod hladinou v podzemní šachtě, sklepu či jiné místnosti v okolí fontány.

Mezi nejdůležitější kritéria pro výběr čerpadla patří jeho výkon, účinnost a vhodnost pro provoz fontány.

Je důležité správně zkombinovat tyto tří nejdůležitější prvky – tryska, čerpadlo a typ vodní nádrže, aby byly co nejúčinnější. Výběr určitého výtrysku a tedy i trysky vede k volbě určitého čerpadla s ohledem na požadované množství stříkající vody, tlak či ztráty v trubkách či tvarovkách. Všechny další konstrukční díly slouží k usnadnění údržby vodního prvku, ochraně jednotlivých zařízení nebo k jeho zkrášlení.

Varianta I. – čerpadlo ve fontáně

Jednoduchý typ fontány s jednotkou umístěnou přímo na podlaze nádrže. Výkopové práce nejsou nutné. Ponorné čerpadlo se nachází přímo v nádrži. Kabel je veden přes hranu nádrže.

KTS-AME | PostupyA: Betoné těleso fontány
B: Kabel
C: Ponorné čerpadlo
D. Tryska

Výhody:

 • Nízké pořizovací náklady

Nevýhody:

 • Poměrně velká hloubka a s ní spojené nebezpečí nehody
 • Vysoké náklady na čištění a vypuštění, protože nemá odvodnění
 • Přístupná technologie
 • Nebezpeční úrazu od kabelu a čerpadla

Možnosti:

 • Vypouštěcí armatury
 • Podvodní osvětlení
 • Elektronický ovládací panel
 • Elektronické hlídání hladiny vody
 • Příslušenství na úpravu vody: filtrace, chemické hospodářství
 • Automatické ovládání fontány

Varianta II. – čerpadlo v jímce ve fontáně

Jednoduchý typ fontány s čerpadlem umístěným ve speciálně vytvořené jímce přímo na podlaze nádrže. Ponorné čerpadlo se nachází přímo v nádrži. Kabel je veden speciální kabelovou průchodkou ve dně fontány.

KTS-AME | PostupyA: Vypouštěcí armatura
B: Vyvložkování nerezem
C: Podovdní osvětlení
D: Krycí mřížka
E: Tryska
F: Kabelová chránička
G: Ponorné čerpadlo
H: Přepadová armatura
I: Odtokové potrubí
J: Těleso fontány

Výhody:

 • Nížší hloubka vody
 • Systém může být zakryt mřížkou – nehrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zařízení
 • Lepší vzhled
 • Lepší údržba díky vestavěné armatuře pro odvodnění, přepad a prostup kabelu

Nevýhody:

 • Vyšší náklady při výstavbě spojené s betonáží a pokládkou prostupů odvodnění, přepady a prostupy kabelů

Možnosti:

 • Napouštěcí armatury
 • Podvodní osvětlení
 • Elektronický ovládací panel
 • Elektronické hlídání hladiny vody
 • Příslušenství na úpravu vody: filtrace, chemické hospodářství
 • Automatické ovládání fontány

Varianta III. – odstředivé čerpadlo v technologické místnosti

Typ fontány se suchým odstředivým čerpadlem umístěným v technologické místnosti, např. v blízkém sklepu, garáži či domě. Těleso fontány je umístěné na úrovni terénu.

KTS-AME | PostupyA: Těleso fontány
B: Trysky
C: Prostup k tryskám 
D: Rozdělovač k tryskám
E: Sací koš
F: Sací potrubí
G:Přívodní potrubí
H: Prostup stěnou na přívodním potrubí
I: Odstřešdivé čerpadlo
J: Elektronický ovládací panel

Výhody:

 • Relativně nízké výdaje a náklady na vybudování
 • Není nutné demontovat čerpadlo na zimu.

Nevýhody:

 • Velká hloubka vody – nebezpečí nehody
 • Vysoké náklady na vypuštění, protože chybí odvodnění
 • Systém je částečně viditelný

Možnosti:

 • Vypouštěcí armatury
 • Podvodní osvětlení
 • Kabelové průchodky
 • Elektronický ovládací panel
 • Elektronické hlídání hladiny vody
 • Příslušenství na úpravu vody: filtrace, chemické hospodářství
 • Automatické ovládání fontány

Varianta IV. – odstředivé čerpadlo v technologické jímce vedle fontány

Typ fontány se suchým odstředivým čerpadlem umístěným v technologické jímce v těsné blizskosti fontány. Těleso fontány je umístěné na nebo pod úrovní terénu.

KTS-AME | PostupyA: Odtokové potrubí
B: Vyvložkování nerezem
C: Podvodní osvětlení
D: Přepadová armatura
E: Krycí mřížka
H: Sací koš
I: Těleso fontány
J: Sací potrubí
K: Přívodní potrubí
L: Prostup stěnou přívodního potrubí
M: Odstředivé čerpadlo

Výhody:

 • Nízká hloubka vody
 • Malý objem vody
 • Lepší údržba díky přepadovým a odvodňovacím armaturám
 • Čerpadlo je chráněno v technologické jímce

Nevýhody:

 • Vyšší náklady na vybudování technologické jímky a usazení prostupů
 • Systém je částečně viditelný

Možnosti:

 • Napouštěcí armatury
 • Podvodní osvětlení
 • Elektronický ovládací panel
 • Elektronické hlídání hladiny vody
 • Příslušenství na úpravu vody: filtrace, chemické hospodářství
 • Automatické ovládání fontány

Varianta V. – odstředivé čerpadlo v technologické jímce vedle fontány se sáním v akumulační jímce – uzavřený systém

Typ fontány se suchým odstředivým čerpadlem umístěným v technologické jímce v těsné blizskosti fontány se sáním v akumulační jímce. Jedná se o zavřený systém bez povrchové vodní nádrže.

KTS-AME | PostupyA: Těleso fontány
B: Vratné potrubí
C: Sací armatura
D. Přívodní potrubí
E: Sekundární přívod vody
F: Vstupní zásobník vody
G: Tryska
H: Krycí mřížka
I: Spodní přepad
J: Odpadní potrubí
K: Kalové čerpadlo
L: Odtok na kanál
M: Sací koš
N: Sací potrubí
O: Odstředivé čerpadlo
P: Napájení

Výhody:

 • Zakrytí systému
 • Lepší udržitelnost kvality vody
 • Menší tvorba řas díky nižší teplotě vody
 • Lepší údržba díky přepadovým a odvodňovacím armaturám
 • Čerpadlo je chráněno v technologické jímce

Nevýhody:

 • Vyšší náklady na vybudování technologické jímky, usazení prostupů, akumulační jímku a prostupy.
 • Vyšší náklady na energie
 • Vypouštění akumulační nádrže přečerpáváním

Možnosti:

 • Kabelové prostupy
 • Podvodní osvětlení
 • Elektronický ovládací panel
 • Elektronické hlídání hladiny vody
 • Příslušenství na úpravu vody: filtrace, chemické hospodářství
 • Automatické ovládání fontány

Varianta VI. – odstředivé čerpadlo v technologické jímce vedle fontány se sáním v akumulační jímce – uzavřený systém

Typ fontány se suchým odstředivým čerpadlem umístěným v technologické jímce v těsné blízkosti fontány se sáním v akumulační jímce. Jedná se o zavřený systém bez povrchové vodní nádrže.

KTS-AME | PostupyA: Přívod vody
B: Prostup technologickou místností
C: Prostup dnem fontány
D: Tryska
E: Těleso fontány
F: Vypouštění na kanál
G: Spodní výpust
H: Odpadní potrubí
I: Přívodní potrubí
J: Napouštění armatura
K: Napouštěcí potrubí
L: Akumulační nádrž
M: Nerezové síto na nečistoty
N: Elektrický ovládací panel
O: Odstředivé čerpadlo

Výhody:

 • Snadná údržba vody
 • Menší tvorba řas díky nižší teplotě vody
 • Lepší údržba díky přepadovým a odvodňovacím armaturám
 • Čerpadlo je chráněno v technologické jímce
 • Vypouštění akumulační nádrže gravitačním odtokem

Nevýhody:

 • Vyšší náklady na vybudování technologické jímky, usazení prostupů, akumulační jímku a prostupy
 • Vyšší náklady na energie
 • Otázka odstranění nečistot z podzemní garáže nebo sklepu

Možnosti:

 • Kabelové prostupy
 • Podvodní osvětlení
 • Elektronický ovládací panel
 • Elektronické hlídání hladiny vody
 • Příslušenství na úpravu vody: filtrace, chemické hospodářství
 • Automatické ovládání fontány

Varianta VII. – plovoucí fontána

Plovoucí fontána se sáním, ponorným čerpadlem a tryskou zavěšená na plovoucím pontonu. Hlavně pro větší nebo variabilní hloubku vody.

KTS-AME | PostupyA: Tryska
B: Sání vody
C: Ponorné čerpadlo
D: Plovoucí ponton
E: Kotevní lano
F: Kotevní blok

Výhody:

 • Fontána nemusí být trvale přizpůsobena měnící se vodní ploše
 • Nejsou nutné drahé stavební práce
 • Relativně nízké pořizovací náklady

Nevýhody:

 • Nutnost demontáže na zimu.

Možnosti:

 • Podvodní osvětlení
 • Elektronický ovládací panel
 • Regulace výšky fontány na základě síly větru