Kvalita vody

KTS-AME | Produkty

Kvalita vody

Veškerá zařízení pracují v uzavřeném vodním okruhu. Doplňují se pouze ztráty vody vzniklé odparem, úletem a při regeneraci technologie, a proto je nutné se o vodu pečlivě starat a udržovat jí v čistotě. Z tohoto důvodů se do vodního okruhu instalují zařízení na filtraci a dezinfekci vody, odstranění tvrdosti vody či dávkování chemikálií, aby provoz díla byl plynulý, hospodárný a kvalita vody vyhovovala požadovaným parametrům.

KTS-AME | ProduktyPrvním stupněm filtrace jsou filtry mechanických nečistot. Ty spolehlivě odfiltrují cizí částice, jako jsou listí, větvičky, kamínky, písek či lidmi naházené nečistoty, atd.

Během provozu dochází v důsledku narůstajícího zanesení filtrační svíčky k poklesu tlaku za filtrem, proto je po určité době nutné filtr vyčistit pomocí zpětného praní. Proplach je proveden buď automaticky, nebo ručně dle typu filtru.

KTS-AME | ProduktyPísková filtrace používá k zachycení nečistot křemičitý pískem. Ten klade protékající vodě přirozený odpor a zachycuje tak v mezerách většinu procházejících nečistot. Vyčištěná vody se pak vrací zpět do oběhu. Po vyčerpání kalové kapacity filtrační náplně je třeba provést její regeneraci. Regenerace se provádí protiproudým proplachem vodou.

KTS-AME | ProduktyTvrdá voda má za důsledek usazování vodního kamene v technologii fontány. Odstranit ji z vody lze pouze pomocí změkčovacích filtrů, které zachycují na speciální pryskyřici ionty vápníku a hořčíku.

Po naplnění kapacity pryskyřice je nutné obnovit její schopnost změkčovat pomocí regenerační soli. Podle požadavků dané instalace, lze čas regenerace zvolit po vyčerpání určitého objemu nebo v určitou konkrétní denní dobu. Během regenerace zařízení vodu nezměkčuje.

Změkčovače nabízíme buď jako kabinetové, kdy je nádoba s pryskyřicí umístěna uvnitř kabinetu s regenerační solí, nebo jako samostatné nádoby s filtračním médiem a nádobou na solný roztok.

Dávkovací čerpadla KTS-AME | Produktyse používají všude, kde je potřeba upravit chemické parametry vody na potřebné podmínky pomocí přesného nadávkování předem stanoveného množství chemické látky do vody. Nejčastěji je potřeba dezinfikovat vodu, upravit hodnotu pH či odstranit rozpuštěné železo a mangan. Všechny tyto problémy lze odstranit pomocí dávkování příslušných chemikálií.

Dávkování je třeba přizpůsobit skutečné koncentraci nežádoucí látky ve vodě, které je závislá na kvalitě, znečištění, teplotě a klimatických podmínkách.

UV lampa KTS-AME | Produktyfunguje na principu působení ultrafialového záření s velmi vysokou intenzitou na jednotlivé buňky řas, bakterií nebo parazitů ve chvíli kdy voda, která je obsahuje, protéká zařízením. Záření UV lampy je zabíjí a zabraňuje jejich dalšímu množení.