KTS-AME | Realizace fontán Janáčkovo divaldo Brno

Realizace fontán Janáčkovo divaldo Brno

Realizace fontán Janáčkovo divaldo Brno

Ukázka realizace unikátního systému Flashwall před Janáčkovým divadlem v Brně.

Na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně jsme se v roce 2014 podíleli na realizace vodní stěny a fontány s deseti výtrysky. Vodní clona i kolmé výtrysky mají každý svůj betonový bazén, který bylo potřeba nově vybudovat.  Nejdříve jsme pokládali trubní rozvody a nerezové prostupy do základů bazénů. Potom stavební firma vybetonovala oba bazénky. Následně jsme ukotvili konstrukci vodní stěny a dokončili veškeré venkovní práce na obou fontánách. Dále bylo třeba odzkoušet jednotlivá zařízení a naprogramovat flashwall a jednotlivé kulisy výtrysků.