KTS-AME | Realizace fontány Koruna Hradec Králové

Realizace fontány Koruna Hradec Králové

Realizace fontány Koruna Hradec Králové

Na konci Gočárovi třídy byl během jara a léta 2016 vybudován kruhový objezd, jehož součástí je nová fontány ve tvaru koruny. Naše firma realizovala montáž a dodávku technologie fontány jako subdodávku pro stavební firmu Sovis s.r.o. Hradec Králové, která měla na starost realizaci celé kruhové křižovatky. Obě dvě činnosti se velmi těsně prolínají a zde je fotoprůřez touto zakázkou.
Fontána je tvořena kruhovým betonovým bazénkem, který je spádován do středového kalníku. Samotná stavba začala betonáží místnosti, kde je umístěna technologie fontány. Potom jsme již přistoupili k samotné realizace fontány. Nejdříve bylo nutné vybudovat základy pod fontánu. Do nich byly umístěny nezbytné technologické prvky jako sací a výtlačné potrubí, prostupy pro elektriku a světla. Dále bylo vybetonováno dno a stěny fontány, které byly před obložením dlažbou vystěrkovány. Mezi tím probíhala montáž samotné technologie v technické místnosti. Před spuštěním bylo nutné otestovat jak fontánu, tak osvětlení, funkčnost technologie i elektriky. Konečným výsledkem je nádherná fontána ve tvaru koruny.