Rubrika: Postup a realizace

KTS-AME | Postupy

Plánování fotány

Rádi bychom Vám byli následujícími informacemi nápomocni v tomto tvůrčím procesu. Je to jedna z nejdůležitějších fází při realizace.
Read More
KTS-AME | Postupy

Varianty výtrysků a umístění technologie

Představujeme zde různé možnosti vodních prvků a necháme pouze na Vaší tvořivosti a fantazii, jaký bude výsledný efekt. Upozorníme Vás na přednosti i nevýhody jednotlivých řešení a rádi Vám pomůžeme s konečnou verzí návrhu.
Read More
KTS-AME | Postupy

Realizace

Příprava terénu závisí na konkrétních geologických podmínkách. Příprava i realizace by měla probíhat na základě schválené realizační dokumentace, která specifikuje jednotlivé kroky a postupy při dané stavbě.
Read More

Provoz a údržba fontány

Fontána je dokončena, většinou i slavnostně otevřena a provozována a nyní by měla naplnit původní představy o dotvoření místa svým kouzlem.
Read More
KTS-AME | Jezírka

Výstavba jezírka s fólií

Nejprve je nutné vybrat vhodné místo pro jezírko, které by mělo být nejlépe na vodorovném slunném místě ne moc blízko stromů, keřů či jiných staveb a navrhnout a zvolit jednotlivé zóny jezírka.
Read More