Provoz a údržba fontány

Provoz a údržba fontány

Fontána je dokončena, většinou i slavnostně otevřena a provozována a nyní by měla naplnit původní představy o dotvoření místa svým kouzlem. Aby se tak skutečně stalo, je nutné se o ní a vodu v ní náležitě starat, jinak dojem z vodního prvku a také životnost zařízení bude ovlivněna kvalitou vody a péčí o ní.

Běžnou starost a péči by měli ulehčit právě nainstalovaná úprava vody. Jak taková běžná péče o vodu vypadá?

Před napuštění je nutné veškerá zařízení včetně tělesa fontány řádně vyčistit, vydezinfikovat a propláchnout. Po řádném vyčistění a oplachu je možno provést napuštění vodou. Po dosažení provozní hladiny, která umožní sepnutí oběhových čerpadel, je možno zprovoznit čerpadla. Po celkovém naplnění vodou se odvzdušní celý systém a zprovozní dávkování dezinfekce.

KTS-AME | PostupyPři provozování se sleduje kvalita vody a chod oběhových čerpadel výtrysků i filtrace. Filtrace je rozhodujícím článkem úpravy vody a je proto třeba jí věnovat maximální pozornost. Dle potřeby se přidávají chemické přípravky na dezinfekci vody, úpravu pH, proti růstu řas. Aby voda odpovídala hygienickým požadavkům a chemikálie se mohly dávkovat ve správném množství, je třeba kontrolovat kvalitu vody. Jako nejdůležitější se kontroluje vzhled vody, tvrdost vody, hodnota pH a obsah chlóru. K této analýze slouží různé testry, které je možné zakoupit ve specializovaných prodejnách bazénové chemie. Zároveň je nutné provádět čištění filtračních sít, košů, předfiltrů a dalších technologických zařízení ve strojovně či fontáně.

Pokud je to z provozních nebo hygienických důvodů nutné, může se provést vypuštění bazénu fontány. S ohledem na kvalitu vody se doporučuje průběžné vypuštění a napuštění cca 3-4 x za sezónu. V době vyprázdnění se zároveň provádí řádné čištění tělesa fontány a ostatních prvků.