Výstavba jezírka s fólií

KTS-AME | Jezírka

Výstavba jezírka s fólií

KTS-AME | JezírkaNejprve je nutné vybrat vhodné místo pro jezírko, které by mělo být nejlépe na vodorovném slunném místě ne moc blízko stromů, keřů či jiných staveb a navrhnout a zvolit jednotlivé zóny jezírka.

Po umístění jezírka a výběru materiálu můžete začít s jeho hloubením. Při něm zároveň vyprofilujeme dno a stěny, vytvoříme prohlubně pro rostliny a ryby.

KTS-AME | JezírkaPodle druhu zeminy v dané lokalitě je potřebné upravit povrch stěn a dna tak, aby byl zhutněný a nesesypával se. Pokud je povrch nesourodý, je nutné provést jeho pokrytí vhodným materiálem, například kamenným prachem, pískem, přesátou zeminou, betonovou mazaninou a pod. Skalní výčnělky se zahladí, zaoblí, případně zacelí betonovou směsí. Nikde nesmí vyčnívat kameny, kořeny a jiné ostré předměty, o které by se pod tlakem vody, případně při chůzi po dně, mohla poškodit folie aplikovaná na dně a stěnách jezírka.

KTS-AME | JezírkaJednotlivé zóny jezírka je vhodné zakončit lemem, který zabrání sjíždění materiálu a rostlin do nižších pater. Když jámu vytvarujete do požadovaného obrysu, doporučujeme jí vysypat pískem. Na ten se položí geotextilie, která chrání jezerní fólii před kameny a kořeny, které se nacházejí v půdě. Vyvarujte se ostrých kamenů či hran.

Okraje výkopu je potřeba přizpůsobit tak, aby se podkladní geotextilie a vrchní fólie nechaly přihrnout na březích zeminou, nebo přikotvit jiným mechanickým způsobem.

KTS-AME | JezírkaNyní položíme jezírkovou fólii a vytvarujeme podle nádrže. Fólii nenapínejte, aby se v ní nevytvořily trhliny. Fólie se lépe přizpůsobí tvaru jezírka, jestliže ji budete pokládat v teplém letním dni, kdy jí sluníčko zahřeje a ta bude více pružná a elastická. Na dno nasypeme trochu štěrku a pomalu začneme napouštět vodou. Okraje zatížíme kameny.

Po napuštění jezírka počkáme pár dní, aby se fólie definitivně usadila. Pak odstřihneme přebytečné kusy a upravíme okraje jezírka kameny či vysypeme štěrkem.

Již při návrhu řešení úpravy břehu jezírka je třeba postupovat tak, aby byla fólie co možná nejméně vidět a zakrývaly ji rostliny, zemina, kameny, oblázky a podobně.

Pro zajištění zdravého životního prostředí v jezírku je nejdůležitější kvalita jeho vody, a proto je nutné celý systém vybavit potřebnou technologií na udržení čisté vody.

KTS-AME | JezírkaA nyní se již pouze kochejte pohledem na divoce kvetoucí vodní lekníny či růže a vesele plovoucí ryby a užívejte rozptýlení při zahradním jezírku, abyste měli pocit, že se příroda stěhuje do Vašeho domova.