Author: Petr Vrána

KTS-AME | Produkty

Elektronicky regulovatelné trysky

Voda má tisíc tváří. Někdy vystřeluje vysoko, pak bujně stříká a nakonec zcela jemně probublává. Každé místo má svou velmi zvláštní a jedinečnou atmosféru.
Read More
KTS-AME | Produkty

Speciální trysky

Zde najdete trysky vytvářející neobvyklé efekty vzniklé spojením vody a ohně, mlžící a tančící trysky či vodní stěnu vhodnou na promítání.
Read More
KTS-AME | Produkty

LED světla RGB

Již od nepaměti světlo a stín mají zvláštní přitažlivost. V noci, když se okolí stane neviditelným, může vodní instalace poskytnout bezkonkurenční krásu a doopravdy vystoupit ze zahaleného okolí.
Read More
KTS-AME | Produkty

Klasická halogenová světla

Již od nepaměti světlo a stín mají zvláštní přitažlivost. V noci, když se okolí stane neviditelným, může vodní instalace poskytnout bezkonkurenční krásu a doopravdy vystoupit ze zahaleného okolí.
Read More
KTS-AME | Produkty

Kvalita vody

Veškerá zařízení pracují v uzavřeném vodním okruhu. Doplňují se pouze ztráty vody vzniklé odparem, úletem a při regeneraci technologie, a proto je nutné se o vodu pečlivě starat a udržovat jí v čistotě.
Read More
KTS-AME | Postupy

Plánování fotány

Rádi bychom Vám byli následujícími informacemi nápomocni v tomto tvůrčím procesu. Je to jedna z nejdůležitějších fází při realizace.
Read More