Technologické zázemí fontány

KTS-AME | Fontány, kašna a jezírka

Technologické zázemí fontány

Již samotný výběr vodního prvku a následný návrh technologie je potřeba velice pečlivě zhodnotit a zpracovat, protože provoz fontány je nepřetržitý a je zde potřeba přihlížet i k ekonomice provozu daného zařízení.

Technologie fontány se odvíjí od typu zvoleného vodního prvku, podle kterého se potom vybírají vhodné trysky a jejich kombinace, osvětlení a vlastní ovládání celé technologie Nejdůležitějším je správná volba trysek a čerpadla. Podle trysky musí být správně vybráno čerpadlo s vhodným výkonem, aby tryska vytvořila vodní sloupec či obrazec, který nejlépe vystihuje Vaši představu.

Zvýšení efektu vodního výtrysku dosáhnete pomocí osvětlovacích těles a podvodních reflektorů s možností barevných efektů.

KTS-AME | Fontány, kašna a jezírkaVeškerá zařízení pracují v uzavřeném vodním okruhu. Doplňují se pouze ztráty vody vzniklé odparem, úletem a při regeneraci technologie, a proto je nutné se o vodu pečlivě starat a udržovat jí v čistotě. Z tohoto důvodů se do vodního okruhu instalují zařízení na filtraci a dezinfekci vody, odstranění tvrdosti vody či dávkování chemikálií, aby provoz díla byl plynulý, hospodárný a kvalita vody vyhovovala požadovaným parametrům.

Provádíme dodávky a montáže veškeré technologie, uvedení do provozu se zaškolením a zaučením obsluhy, nedílnou součástí našich dodávek je záruční i pozáruční servis. Je v našem zájmu, aby všechno co vyprojektujeme a postavíme, našim zákazníkům spolehlivě sloužilo dlouhá léta.

Máme kvalitní, odborně vyškolené zaměstnance všech potřebných profesí pro odborné provádění prací. Ne nadarmo máme ve znaku raka, který je schopen žít jen v opravdu čisté a kvalitní vodě.

Je to nádherný pocit, vidět svoji dobře vykonanou práci, spokojeného zákazníka a spokojené obyvatele a návštěvníky našich měst a obcí.