Automatické zavlažovací systémy

Automatické zavlažovací systémy

Nezbytnou součástí každého moderního rodinného domku je krásná a upravená zahrada. Vytvoření a udržování zahrady ve správné kondici vyžaduje mnoho úsilí, času i finančních prostředků. Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro dosažení krásné zahrady je správná a přiměřená zálivka a proto se automatické zavlažování zahrad stává standardním vybavením současné zahrady. Čas získaný ušetřený automatickým zalévání můžete věnovat příjemnější zábavě nebo koníčkům.

KTS-AME | ZávlahyZavlažovací systém se skládá z potrubí ukrytého pod zemí v hloubce cca 30 cm a z výsuvných postřikovačů, které jsou schovány pod úrovní terénu a které se během zalévání vysunují nad povrch zahrady a po skončení se zase zasunou zpět. Nic nebrání běžnému užívání zahrady ani sekání trávy.

Automaitcké zavlažování dodá potřebnou vodu v pravidelných intervalech a v požadovaném množství. Většina trávníků vyžaduje přibližně 25mm vody týdně při teplotách kolem 25 – 28 st. Celsia. Tato hodnota představuje 25 litrů na m2 týdně. Pokud teploty stoupají, stoupá i nárok trávníku na hodnotu závlahové dávky. Při extrémních teplotách se totiž většina vody odpaří.

Nejvhodnější je zavlažovat v časných ranních nebo večerních hodinách. V průběhu dne je vhodné zavlažovat pouze při chladném počasí a v případě čerstvě vysetého trávníků, který vyžaduje trvalou vlhkost několik týdnů po vysetí.

KTS-AME | ZávlahyZavlažovat by se mělo pouze jednou denně. Výjimky lze připustit pouze při extrémních hodnotách výparů (vysoké teploty) a u jílovitých půd, které velmi obtížně absorbují dostatečné množství vody. Několik závlahových cyklů je rovněž vhodné použít u svažitých ploch, kde hrozí nebezpečí povrchového odtoku a eroze povrchu.

Obecně se doporučuje zavlažovat nepravidelně a v delších intervalech než v pravidelných, krátkých intervalech. Delší interval mezi jednotlivými cykly nutí kořenový systém trávy hledat vláhu v hlubších vrstvách zeminy. Kořeny pak rostou směrem dolů a vytvářejí kompaktnější, pevnější a odolnější travní drn. Časté a krátké zavlažování podporuje tvorbu kořenů těsně pod povrchem. Takový drn je velmi náchylný k vytrhávání a poškození.
Délka zavlažování závisí na skutečnosti, jak rychle postřikovače aplikují vodu na trávník.

KTS-AME | ZávlahySystém je možné v případě dostatku přirozených srážek dočasně vypnou díky automatickému čidlu a po odpaření těchto srážek se systém zase automaticky aktivuje.

Na zimu se doporučuje celý systém řádně zazimovat. V případě, že si chcete systém zazimovat sami, je nutné vypnout hlavní přívod vody do systému a vypustit pomocí vypouštěcích ventilů vodu ze systému. V případě, že systém neumožňuje gravitační vypouštění, vyfoukněte vodu ze systému pomocí kompresoru a stlačeného vzduch. Pozor! Nikdy nepřekročte hodnotu tlaku vzduchu 2,0 atm a nikdy nevpouštějte vzduch do uzavřeného systému. Ujistěte se, že celý systém je zcela vypuštěn. Vypněte ovládací jednotku.

KTS-AME | ZávlahyPři jarním zprovoznění zapněte a naprogramujte ovládací jednotku. Vyčistěte filtr a zkontrolujte, že jsou uzavřeny všechny vypouštěcí ventily. Otevřete manuálně první sekci a zároveň pomalu otevírejte hlavní přívod vody. Nechte uniknout vzduch z potrubí sekce a stejný postup zopakujte u všech sekcí. Zkontrolujte v provozu všechny sekce, zkontrolujte nastavení výsečí a stav trysek postřikovačů a případné nedostatky odstraňte.

Postup realizace v obrázcích: