KTS-AME | Ukázky jezírek v parcích

Ukázky jezírek v parcích

Ukázky jezírek v zahradách

Voda je nezanedbatelnou součástí přírody, se kterou se setkáváme skoro na každém kroku. Dodává jí přirozenost, krásu a dynamiku. Je příjemné posedět u vodní plochy, jezírka či potoku uprostřed městského či zámeckého parku. Všechny tyto stavby je nutné budovat v souladu s přírodou a okolí, aby se staly jeho přirozenou součástí a útočištěm pro různé druhy zvířat a rostlin.

Připravili jsme si proto pro Vás několik ukázek vybudovaných jezírek v parcích jako inspiraci před samotnou realizací.