KTS-AME | Kašna Národní muzeum Praha

Kašna Národní muzeum Praha

Kašna Národní muzeum Praha

Během kompletní rekonstrukce Národního muzea v letech 2017-2019 jsme byli přizvání k výměně technologie historické kašny umístěné ve vstupním schodišti do budovy muzea. Složitá rekonstrukce měla za cíl vrátit budovu do původního stavu, což platilo také o kaskádovité fontáně.
Fontána je tvatru kruhové výseče a je situována u zdi vstupních ramp. Při této zdi jsou vybudovány tři přelivné nádržky – mísy a v horní části maskaronový chrlič – lví hlava. Celkový efekt fontány je tvořen přepadající vodou z jedné mísy do druhé. Kde vzniká čtyřúrovňová kaskáda tvořena provazci vody. Provazce vody jsou tvořeny úžlabími ve stávajících přepadových hranách jednotlivých mís. Pro zklidnění proudu přepadového paprsku je instalován nový nerezový vlnolam. Vlnolam je proveden z nerezového plechu tl. 3mm, tedy odolný k prošlápnutí. Pro zefektivnění vodní kulisy je navrženo osvětlení výtrysků podvodními reflektory LED.