(
)
Úprava vody Vodní svět Dvůr Králové nad Labem
Úprava vody Vodní svět Dvůr Králové nad Labem

Nové konstrukce železobetonových nádrží akvárií a přístupových ocelových plošin a schodišť v technickém zázemí v pavilonu Vodní svět v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o vestavbu nových železobetonových nádrží akvárií a přístupových schodišť do stávajícího prostoru pavilonu Vodní svět. Nové konstrukce pouze nahradily stávající konstrukce na původních místech a navazují konstrukčně, dispozičně i provozně na stávající část objektu. Byly instalovány tři železobetonové nádrže oddělené dělícími stěnami. Do každé nádrže je vstup z prostoru technického zázemí pomocí ocelových schodišť. V prostoru technického zázemí byly nainstalovány konstrukce pro rozvody. Nádrže jsou obloženy umělým kamenem imitujícím přírodní přirozený povrch.

V pavilónu Vodní svět jsou čtyři samostatné expozice a každá z nich má svojí samostatnou technologi, která obsahuje předfiltr čerpadla, filtrační celoplastové čerpadlo, tlakový pískový filtr, dva tlakové bio filtry, UV lampu a tepelný výměník. Sání filtračního čerpadla je provedeno ze dna bazénu a z hladinového skimmeru. Voda je čerpána přes tlakový pískový filtr, UV lampu a ohřev do výtlačných trysek. Část vody je za ohřevem filtrována přes tlakové biofiltry.
 
Technologie:
 
- Pískové filtry
- Biologické filtry
- Čerpadla
- Dmychadlo
- UV lampa
- Řídicí systém
 
Realizace: 2020