(
)
Kašny Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Kašny Masarykovo náměstí, Velká Bíteš

Ve Velké Bíteši jsme zrestaurovaly východní a západní kašnu na Masarykově náměstí, které byly rozebrány, opraveny a znovu sestaveny na původním místě, aby doplňovaly sochu svatého Jana Nepomuckého. Současně jsme kašny vybavily novou technologií vody a osvětlení. K vytvoření celkové atmosféry náměstí jsme obě kašny doplnili několika samostatnými výtrysky vody.

Popis fontány:

Kašny mají osmiúhelníkový půdorys. Uprostřed kašen stojí hranolovitý pylon s vysokým soklem, zúženou středovou částí a profilovanou římsou nahoře. Ve čtyřech stěnách pylonu jsou osazeny litinové chrliče ve tvaru reliéfu mužských hlav. Na římse je osazen plintus s pískovcovou klasicistní vázou s obíhajícím akantovým dekorem na noze i těle vázy a dále s probíraným hrdlem. Kašnu obklopují dvě řady schodišťových stupňů s jednoduchým profilem. Restaurátorský zásah spočíval především v přemístění kašny, tzn. v demontáži a zpětném sesazení na novém základu, opatřeném hydroizolačním nátěrem, a v zajištění spár a kamenných bloků proti průsaku vody.

Technologie fontány:

• restaurátorské práce
• 9 trysek
• oběhová čerpadla
• podvodní osvětlení
• řídící regulační systém
• změkčovací stanice
• akumulační nádrž
• filtrace vody
• dávkování dezinfekce vody

Realizace: 2015