(
)
Fontány Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava
Fontány Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava

V okolí nové budovy fakulty elektrotechniky a informatiky při Vysoké škole báňské v Ostravě jsme vybudovali dva nové vodní prvky.

Popis fontány:

První vodní prvek je tvořen betonovou kaskádou, po které protéká voda vyvěrající v nejvyšším patře. Druhý spočívá ve vytvoření klidné vodní hladiny v pravidelné pravoúhlé nádrži.

Technologie fontány:

• oběhová čerpadla
• akumulační nádrž
• řídící regulační systém
• filtrace vody
• dávkování dezinfekce vody

Realizace: 2013