(
)
Fontána Náměstí Winstona Churchilla Praha
Fontána Náměstí Winstona Churchilla Praha

Na podzim roku 2019 byl dostavěn nový kancelářský komplex na náměstí Winstona Churchilla v Praze. Součástí projektu byla také výstavba nové fontány mezi dvěma budovami celého komplexu. V kruhu o průměru 3,3 metru zabudovaném do chodníku je rozmístěno 20 kusů výtrysků, které lze různě naprogramovat, aby poskytli návštěvníkům zajímavou podívanou a to nejen na vodní kulisy ale přes ně i na Hradčany.

Ve venkovní kruhové fontáně o průměru 3300mm je rozmístěno 20ks trysek. Trysky jsou rozděleny do dvou samostatných okruhů jednotlivě napájených čerpadlem s frekvenčním měničem. Vše je řízeno programem fontány.


Veškerá cirkulační voda fontány je akumulována v akumulační nádrži umístěné v technologické místnosti. Z této nádrže odebírají vodu dvě tlaková čerpadla, která tlačí vodu do dvou samostatných větví vždy pro deset trysek. Do každého okruhu je nainstalován frekvenční měnič, který zajistí plynulou proměnu výšky výstřiku trysek. Pro případ větru je v blízkosti fontán osazeno větrné čidlo, které bude zajišťovat redukci výšky výstřiku popř. úplné vypnutí fontány v době velkého větru.

Realizace: 2019