(
)
Fontána Mírové náměstí, Bílina
Fontána Mírové náměstí, Bílina

Na jaře roku 2010 jsme se podíleli na rekonstrukci kašny na Mírovém náměstí v Bílině. Během restaurátorských prací byla vybudována nová technologická místnost pod kašnou, kde jsme následovně umístili nutnou technologii pro provoz fontány. Nasvícení ve večerních hodinách umocňuje dojem z celého díla. S odstupem času hodnotíme její renovaci jako velmi úspěšnou.

Popis fontány:

Stávající historická kašna byla demontována, zrestaurována a osazena zpět na původní místo. Pod bazénem kašny byla nově vybudována technologická šachta. Vodní efekt kašny zachovává původní historickou podobu.  Voda vytéká z dózy, která je centrálně osazená na podstavci. Osvětlení je zajištěno podvodními reflektory.

Technologie fontány:

  • oběhové čerpadlo
  • podvodní osvětlení
  • řídící regulační systém
  • filtrace vody
  • dezinfekce vody

Realizace: 2010