(
)
Fontána DT-výhybkárna a strojovna a.s., Prostějov
Fontána DT-výhybkárna a strojovna a.s., Prostějov

Pro výrobce železničních výhybek DT-výhybkárna a strojírna Prostějov jsme v roce 2017 vybudovali v interiéru jeho nové administrativní budovy tři vodní prvky, které jsou tvořeny kombinací napěněných výtrysků, vodopádů a „deštěm“. Unikátní efekt „déště“ vznikl díky instalaci 32 kusů vlasců, po kterých od stropu do bazénu stéká voda. Vodní kulisy jsou pro větší efekt nasvíceny pomocí LED světel.

Tři malé fontány ve vstupního hale výrobce výhybek jsou tvořeny stékající vodou po skleněné desce, přiměřeně vysokým proudem vody a v jedné části také vodou stékající po nerezových vlascích od stropu a připomínající tak déšť. Každá fontánka má svojí cirkulaci vody v uzavřeném okruhu a je také pro větší efekt nasvícena podvodními světly.

Technologie fontány:

• trysky
• oběhová čerpadla
• podvodní osvětlení
• řídící regulační systém
• filtrace vody
• dávkování dezinfekce vody

Realizace 2017